Ba tiếng mỗi ngày – Thỏa ước mơ bay!

Ba tiếng mỗi ngày – Thỏa ước mơ bay!  Chương trình bắt đầu từ 11h hôm nay với giá chỉ 11.000 đồng. Kênh bán: jetstar.com, mobile.jetstar.com https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hqt.datvemaybay Ba tiếng mỗi ngày, từ 11h đến 14h hàng ngày, giá chỉ 11.000 đồng.