Tag: kích cầu du lịch

Thu 21 tỷ đồng bán tour, vé kích cầu

Sau 3 ngày tổ chức lễ hội, doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 21 tỷ đồng, từ bán tour, vé máy bay kích cầu du lịch.  

 

Khách du lịch sau mùa dịch không còn quá mê giảm giá?

Xu hướng sau dịch thay đổi khiến các đơn vị kinh doanh du lịch, địa phương cần điều chỉnh để thu hút khách ghé thăm. Năm 2020 đánh dấu nhiều sự thay đổi lớn với ngành Du lịch Việt Nam…