Tag: du lịch nội địa

Xem xét đón khách quốc tế

Việt Nam chỉ xem xét đón khách đến từ quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh; bước đầu nên tổ chức thí điểm đón khách đến một số đảo. Tại cuộc họp sáng 28/5, các thành viên Ban chỉ…