Tag: điểm cộng bảo hiểm du lịch

Điểm cộng của bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch sẽ chi trả cho những tổn thất phát sinh trong chuyến đi như thất lạc hành lý, tai nạn, chuyến đi bị hoãn và đau ốm. Bảo hiểm du lịch thường không tốn quá nhiều chi…