Ba tiếng mỗi ngày – Thỏa ước mơ bay!

Ba tiếng mỗi ngày – Thỏa ước mơ bay!

 Chương trình bắt đầu từ 11h hôm nay với giá chỉ 11.000 đồng.

Kênh bán:

Ba tiếng mỗi ngày, từ 11h đến 14h hàng ngày, giá chỉ 11.000 đồng.

11k_11