Quy định xét nghiệm, cách ly khi về quê ăn Tết

Người dân ở bốn vùng cấp độ dịch đều không phải cách ly khi về quê, trừ F1, người từ nơi phong tỏa, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.