CHÍNH SÁCH HOÀN/ĐỔI VÉ MÁY BAY VietNam airlines

 

ĐỐI VỚI VÉ HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA

1. Phạm vi áp dụng

– Áp dụng cho vé/chứng từ của Vietnam Airlines (mã 738) xuất tại các phòng vé, đại lý tại thị trường Việt Nam, kênh website/app của Vietnam Airlines; và
– Vé có hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam có chỗ được xác nhận và ngày khởi hành chuyến bay từ 29/01/2021.

2. Thay đổi/hoàn vé không tự nguyện
Thay đổi/hoàn vé không tự nguyện là việc thay đổi/hoàn vé do ảnh hưởng Covid 19 tại Việt Nam, do chuyến bay bị hủy/ chậm kéo dài/khởi hành sớm, khách có quyết định cách ly, khách bị ảnh hưởng bởi các quy định phong tỏa/hạn chế đi lại của chính phủ hoặc do các nguyên nhân bất khả kháng khác. Tùy thuộc thời gian thay đổi (*), được đổi ngày bay, đổi hành trình hoặc chi hoàn vé như dưới đây.
(*): Các mốc thời gian và phương án xử lý:

  • Chuyến bay bị chậm/khởi hành sớm/hủy và chuyển chuyến bay thay thế có giờ khởi hành muộn/sớm hơn từ 15 phút đến dưới 2 giờ: Được đổi chuyến bay miễn phí.
  • Chuyến bay bị chậm/khởi hành sớm/hủy và chuyển chuyến bay thay thế có giờ khởi hành muộn/sớm hơn từ 2 giờ trở lên đến dưới 4 giờ: Được đổi chuyến bay/ngày bay miễn phí
  • Chuyến bay bị chậm/khởi hành sớm/hủy không có chuyến bay thay thế hoặc chuyển chuyến bay thay thế có giờ khởi hành muộn/sớm hơn từ 4 giờ: Được đổi chuyến bay/ngày bay/hoàn vé miễn phí.

Lưu ý:
– Phí no-show: áp dụng đối với hành khách không hủy chỗ hoặc hủy chỗ trong vòng 3 tiếng trước giờ bay
– Đối với chuyến bay có thông tin thay đổi lịch bay, nếu thông báo thay đổi trước ít nhất 24 tiếng so với giờ bay nhưng hành khách không hủy chỗ hoặc hủy chỗ trong vòng 3 tiếng trước giờ bay: việc thay đổi/hoàn vé sẽ tuân thủ theo mục 2. Thay đổi/hoàn vé tự nguyện.

2.1. Thay đổi ngày bay / hành trình
Được thay đổi 01 lần miễn phí và miễn điều kiện hạn chế thay đổi nếu khách không vi phạm về điều kiện no-show. Thu chênh lệch giá thuế/phí/phụ thu phát sinh nếu có. Trừ trường hợp chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của VN, tùy thuộc thời gian thay đổi, được đổi ngày bay hoặc đổi hành trình như sau:
– Không thu chênh lệch giá thuế/phí/phụ thu phát sinh.
– Thay đổi chuyến bay, ngày bay phải cùng mùa của vé mua ban đầu. Ngoại trừ vé mùa cao điểm được đổi sang mùa thấp điểm.

2.2. Hoàn vé

b. Vé mua tại đại lý
– Vé có điều kiện được phép chi hoàn
+ Được phép hoàn vé sang Travel Voucher tên khách với giá trị 100% giá trị chi hoàn. Miễn phí hoàn, phí noshow nếu có. Hoàn Travel Voucher tên khách có thể được hoàn về tài khoản đại lý sau 3 tháng kể từ ngày xuất: Truy thu Thu đủ phí theo điều kiện giá.
+ Được phép hoàn vé sang Travel Voucher tên đại lý với giá trị 100% giá trị chi hoàn sau khi trừ phí theo điều kiện giá.
+ Hoàn vé về tài khoản của đại lý sau 3 tháng kể từ ngày bay cuối: Thu phí hoàn, phí noshow theo điều kiện giá.
– Vé có điều kiện không được phép chi hoàn: Nếu không vi phạm điều kiện noshow: chỉ được phép hoàn vé sang Travel Voucher mang tên khách với giá trị bằng 100% giá trị của chặng bay chưa sử dụng và Travel Voucher này không có giá trị chi hoàn.

c. Vé Flight pass (Option town)
Khách liên hệ Optiontown hoàn tiền về pass.

3. Thay đổi/hoàn vé tự nguyện
Thay đổi/hoàn vé tự nguyện là việc thay đổi/hoàn vé theo yêu cầu của khách hàng.
3.1. Thay đổi ngày bay/hành trình: Theo điều kiện giá vé.
3.2. Hoàn vé:
a. Vé mua tại phòng vé/website/app của Vietnam Airlines:

– Vé có điều kiện được hoàn:
+ Được hoàn vé sang Travel Voucher với với giá trị 110% giá vé được chi hoàn và 100% giá trị các loại thuế/phí/ phụ thu chưa sử dụng. Miễn phí hoàn vé, phí no-show nếu có (phí no-show áp dụng đối với hành khách không hủy chỗ hoặc hủy chỗ trong vòng 3 tiếng trước giờ bay).
+ Travel Voucher được hoàn 100% giá trị chi hoàn nếu yêu cầu hoàn về hình thức thanh toán ban đầu. Hoàn sau 3 tháng kể từ khi xuất Travel Voucher. Thu phí hoàn theo điều kiện giá vé.
– Vé có điều kiện không được chi hoàn: Không được hoàn.
b. Vé mua tại Đại lý: 
– Vé có điều kiện được hoàn:
+ Được phép hoàn vé sang Travel Voucher tên khách với 100% giá trị chi hoàn. Miễn phí hoàn, phí noshow nếu có. Travel Voucher tên khách có thể được hoàn về tài khoản tên đại lý đại lý sau 3 tháng kể từ ngày xuất, thu đủ phí theo điều kiện giá.
+ Được phép hoàn vé sang Travel Voucher tên đại lý với 100% giá trị chi hoàn sau khi trừ phí theo điều kiện giá.
+ Hoàn vé về tài khoản của đại lý sau 3 tháng kể từ ngày bay cuối: Thu phí theo điều kiện giá.
– Vé có điều kiện không được chi hoàn: Không được hoàn.