Chính sách hoàn vé / đổi vé do covid của Vietjet air

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN CHUYẾN BAY ẢNH HƯỞNG BỞI COVID

I – HÀNH KHÁCH CÓ VÉ ĐI HOẶC ĐẾN, SÂN BAY BỊ PHONG TỎA

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ:

Khách có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án:

  1. Đổi ngày sang các chặng tương đương, có giờ bay mới không quá 72h so với giờ bay gốc.
  2. Đổi ngày bay/hành trình xa ngày quá 72h so với giờ bay gốc, chỉ thu chêch lệch giá vé.
  3. Hoàn bảo lưu 365 ngày kể từ chặng bay đầu bị ảnh hưởng, áp dụng cho cả chặng bay cùng và khác mã vé có ngày khởi hành trong vòng 14 ngày so với ngày khởi hành của chuyến bay đầu tiên.

Lưu ý: đối với phương án (1) (2) vui lòng thông báo thay đổi ít nhất 3h trước giờ bay so với giờ khởi hành của chuyến bay

II – HÀNH KHÁCH THUỘC KHU VỰC BỊ PHONG TỎA,CÁCH LY

* Danh sách các điểm phong tỏa cách ly (xem file(Cập nhật đến 14h ngày 09/02/2021)

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ:

Khách có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án:

  1. Đổi ngày bay/hành trình, chỉ thu chêch lệch giá vé.
  2. Hoàn bảo lưu 365 ngày kể từ chặng bay đầu bị ảnh hưởng, áp dụng cho cả chặng bay cùng và khác mã có ngày khởi hành trong vòng 14 ngày so với ngày khởi hành của chuyến bay đầu tiên.

Lưu ý: Vui lòng thông báo ít nhất 3h trước giờ bay so với giờ khởi hành của chuyến bay

GIẤY TỜ LIÊN QUAN CẦN CUNG CẤP:

Bản thân hành khách: Giấy tờ chứng minh cư trú tại các tỉnh/thành phố bị phong tỏa như: bao gồm hộ hhẩu hoặc Chứng Minh Nhân Dân hoặc Hộ Chiếu, hoặc xác nhận hợp pháp của cơ quan chức năng về việc có mặt trên địa bàn trong thời gian cách ly/hạn chế đi lại theo quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Giấy xác nhận phải ghi rõ ngày lập, có mộc pháp lý và thời gian hành khách có mặt/dự kiến có mặt tại địa phương, v.v….

Đối với người thân đi kèm: cần cung cấp các thông tin về mối quan hệ/liên quan với hành khách có địa chỉ cư trú ở các tỉnh/thành phố bị phong tỏa như Giấy Khai Sinh, Giấy Đăng Ký Kết Hôn/xác nhận mối quan hệ v.v…

*Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng đối với vé đã mua hoặc thay đổi trước ngày có lệnh phong tỏa của cơ quan chức năng.
  • Việc hỗ trợ chỉ được áp dụng một lần đối với một vé.

Mọi giấy tờ liên quan vui lòng dùng email đăng ký trên vé gửi vào:

Đối với hành khách: 19001886@vietjetair.com

Đối với đại lý: AGS@vietjetair.com

Trong mail ghi rõ Mã đặt chỗ và các loại giấy tờ đính kèm.

https://eforms.vietjetair.com/Callcenter/RefundRequest