Chào mừng đại hội thể thao, bao la ưu đãi!

Chào mừng đại hội thể thao, bao la ưu đãi!

1. Thời gian khuyến mãi: 12h00 -14h00 từ ngày 12/05/2022 đến ngày 23/05/2022

2. Giá khuyến mãi: Đồng giá chỉ từ 0Đ (chưa bao gồm thuế phí), hạng vé Eco

3. Hành trình bay: Tất cả các đường bay quốc tế đang khai thác gồm:

Ngày 17/05

 • TP. Hồ Chí Minh/ Hà Nội -> Bali
 • TP. Hồ Chí Minh -> Kuala Lumpur
 • TP. Hồ Chí Minh / Hà Nội / Đà Nẵng -> Singapore
 • Hà Nội -> Tokyo/ Osaka
 • Hà Nội -> Nagoya/ Fukuoka
 • Đà Nẵng -> Tokyo

Ngày 18/05

 • Hà Nội/TP.Hồ Chí Minh -> Tokyo/ Osaka
 • Hà Nội -> Nagoya
 • TP. Hồ Chí Minh/ Hà Nội / Phú Quốc-> New Delhi/Mumbai

 

Ngày 19/05

 • TP. Hồ Chí Minh-> New Delhi, Mumbai
 • Đà Nẵng -> Đài Bắc
 • TP. Hồ Chí Minh / Hà Nội -> Đài Bắc / Đài Trung /Cao Hùng
 • TP. Hồ Chí Minh -> Đài Nam
 • Nha Trang -> Seoul

Ngày 20/05

 • Hà Nội -> Đài Bắc/ Seoul
 • TP. Hồ Chí Minh -> Cao Hùng/ Đài Nam/ Đài Trung,Đài Bắc
 • Nha Trang, Đà Nẵng -> Seoul/ Daegu
 • Đà Nẵng -> Daegu
 • Hải Phòng-> Seoul/Busan

Ngày 21/05

 • Đà Nẵng -> Seoul/ Daegu
 • Hà Nội-> Seoul/ Busan/Bangkok
 • Hải Phòng/Phú Quốc -> Seoul
 • TP. Hồ Chí Minh -> Seoul/ Bangkok/ Chiang Mai/ Phu Ket

Ngày 22/05

 • Hà Nội/Phú Quốc/TP. Hồ Chí Minh -> Mumbai/ New Delhi
 • Đà Nẵng -> Đài Bắc
 • Hà Nội -> Cao Hùng/ Đài Trung/ Đài Bắc
 • TP. Hồ Chí Minh -> Cao Hùng

Ngày 23/05

 • TP. Hồ Chí Minh -> Đài Trung/ Đài Nam/ Đài Bắc/ Seoul
 • Nha Trang/Đà Nẵng -> Seoul/ Daegu
 • Hà Nội-> Seoul/ Busan
 • Phú Quốc -> Seoul

4. Thời gian bay: 15/08 – 31/12/2022 (trừ giai đoạn cao điểm hè, Lễ…)

 

5. Kênh bán:

6. Điều kiện vé:

 • Đổi ngày bay, hành trình: được phép, đóng chênh lệch giá vé theo điều kiện vé Eco (nếu có)
 • Hoàn vé: Không áp dụng

7. Hình thức thanh toán:

 • Thanh toán bằng tài khoản Vietjet Sky Club (áp dụng đối với Việt Nam)
 • Tín dụng Visa/Master/AMEX/JCB, UPI
 • Thẻ nội địa ATM đã đăng ký Internet Banking (áp dụng đối với Việt Nam)

Lưu ý: Chương trình có thể chấm dứt sớm hơn khi số lượng vé được bán hết.