12h rồi, Vietjet thôi!

12h rồi, Vietjet thôi!

1. Thời gian khuyến mãi: 24-26/10/2018 (12h -14h mỗi ngày)
2. Giá vé khuyến mãi: Chỉ từ 0 đồng/vé (chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác)
3. Số lượng mở bán tối đa: 2,000,000 vé
4. Hành trình bay: Tất cả các đường bay nội địa
5. Thời gian bay: 15/11/2018 – 30/3/2019
 (trừ ngày lễ tết theo quy định)
6. Kênh bán:
– Facebook: https://www.facebook.com/12bay.vn , mục “Đặt vé”
7. Điều kiện vé:
– Đổi tên: không áp dụng
– Hoàn vé: không áp dụng
– Đổi ngày bay, hành trình: được phép, đóng lệ phí và chênh lệch giá vé theo điều kiện vé Promo
8. Hình thức thanh toán: Thanh toán ngay bằng các loại thẻ:
– Tín dụng Visa/Master/AMEX/JCB, UPI
– Thẻ nội địa ATM đã đăng ký Internet Banking (áp dụng đối với Việt Nam)
Lưu ý: Chương trình có thể chấm dứt sớm hơn khi số lượng vé được bán hết.