Tag: vietjet 00d

8/3 Có hẹn với bầu trời cùng nàng đi muôn nơi

1. Thời gian khuyến mãi: 5 – 8/3/2021 (tất cả khung giờ mỗi ngày) 2. Giá khuyến mãi: Chỉ từ 0 VNĐ (không bao gồm thuế phí) 3. Hành trình bay: Tất cả đường bay trong nước 4. Thời gian bay: 8/3…