Tag: tết mậu tuất

Bảng giá vé – giờ tàu Tết Mậu Tuất – 2018

Để triển khai công tác bán vé phục vụ hành khách đi tàu trong dịp Tết Mậu Tuất – 2018, phù hợp với kế hoạch chạy tàu, giãn bớt mật độ chiều đông khách, thu hút hành khách chiều nhẹ, Công…