Tag: MÓN NGON Ở NINH THUẬN

8 MÓN NGON NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ KHI ĐẾN NINH THUẬN.

Cũng như những vùng miền khác trên khắp cả nước. Khi nói về ẩm thực đặc trưng là cả một câu chuyện dài không có hồi kết. Tuy nhiên, với vùng đất Ninh Thuận bạn chỉ cần nhớ đến những…