Tag: màu thu Hàn Quốc

Hàn Quốc miễn lệ phí xin visa cho công dân Việt Nam

📣Du khách mang quốc tịch Việt Nam hoặc là công dân của các nước ASEAN sẽ không phải trả tiền xin visa tới Hàn Quốc cho đến hết năm📣 ——- Chính sách này chỉ áp dụng cho thị thực ngắn…