Tag: Hàng không vào mùa cao điểm

Hàng không vào mùa cao điểm

Cận Tết, các hãng nhận thêm tàu bay, tăng tần suất, bố trí quầy thủ tục riêng cho chặng Hà Nội – TP HCM.