Tag: ghềnh ráng

3 ngày khám phá Quy Nhơn

3 ngày khám phá Quy Nhơn BÌNH ĐỊNH, Ngoài Kỳ Co – Eo Gió, du khách đến Quy Nhơn nên ghé thêm làng chài Nhơn Hải, đi tour trong ngày ở Hòn Khô. Ngày 1: Tháp Bánh Ít – Ghềnh Ráng…