Tag: du lịch Việt Nam

Thu 21 tỷ đồng bán tour, vé kích cầu

Sau 3 ngày tổ chức lễ hội, doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 21 tỷ đồng, từ bán tour, vé máy bay kích cầu du lịch.