Tag: du lịch Cao Bằng

Mùa lúa chín bên sông Quây Sơn

Dòng nước uốn lượn qua những thửa ruộng lúa chín vàng và dãy núi đá vôi trùng điệp đẹp tựa bức tranh thủy mặc nơi biên cương. Dòng Quây Sơn bắt đầu chảy vào địa phận Việt Nam từ xã…