Tag: 11k

BA TIẾNG MỖI NGÀY, THOẢ ƯỚC MƠ BAY GIÁ CHỈ 11.000VNĐ

BA TIẾNG MỖI NGÀY, THOẢ ƯỚC MƠ BAY GIÁ CHỈ 11.000VNĐ Reng reng! Chuông đồng hồ báo 11 giờ rồi bạn ơi, cùng nhau nắm bắt cơ hội tung hoành thế giới chỉ với 11.000 ĐỒNG cùng Jetstar ngay thôi…