BAY LÀ THÍCH NGAY CÙNG VIETJET!

BAY LÀ THÍCH NGAY CÙNG VIETJET!

1. Thời gian khuyến mãi:

Đối với hạng vé ECO: 8/12/2020

Đối với hạng vé DELUXE & SKYBOSS: 8 – 31/12/2020

 

2. Hình thức khuyến mãi:

– Nhập mã khuyến mãi ECONOW giảm 50% giá vé ECO (không bao gồm thuế phí sân bay)

– Nhập mã khuyến mãi DELUXENOW giảm giá 20% giá vé DELUXE (không bao gồm thuế phí sân bay)

– Nhập mã khuyến mãi SKYBOSSNOW giảm giá 30% giá vé SKYBOSS (không bao gồm thuế phí sân bay)

 

3. Hành trình bay:

Tất cả đường bay trong nước

 

4. Thời gian bay:

8/12/2020 – 31/12/2021

(không áp dụng các ngày lễ, tết theo quy định & cao điểm)

 

5. Kênh bán:

– Website: www.12bay.vn

– Vietjet Air App tại GooglePlay và AppleStore

– Facebook: https://www.facebook.com/12bay.vn mục “Đặt vé”

– Tất cả kênh phòng vé, đại lý, OTA

 

6. Điều kiện vé:

– Đổi tên: được phép, đóng chênh lệch giá vé theo điều kiện vé Eco, Deluxe, SkyBoss (nếu có)

– Đổi ngày bay, hành trình:

· Đối với hạng vé Eco: được phép, đóng phí thay đổi và chênh lệch giá vé theo điều kiện vé Eco (nếu có)

· Đối với hạng vé Deluxe, SkyBoss: được phép, đóng chênh lệch giá vé theo điều kiện vé Deluxe (nếu có)

– Hoàn vé:

· Đối với hạng vé Eco, Deluxe: Không áp dụng

· Đối với hạng vé SkyBoss: được phép hoàn bảo lưu định danh

 

8. Hình thức thanh toán:

Thanh toán bằng tài khoản Vietjet SkyClub (áp dụng đối với Việt Nam)

Thanh toán ngay bằng các loại thẻ:

– Tín dụng Visa/Master/AMEX/JCB, UPI

– Thẻ nội địa ATM đã đăng ký Internet Banking (áp dụng đối với Việt Nam)

 

Lưu ý:

Chương trình có thể chấm dứt sớm hơn khi số lượng vé được bán hết.