Nhượng vé

Nhượng vé siêu rẻ.

Hi Các bạn,

Bên mình cần nhượng vé hành trình sau cam kết giá rẻ hơn thể thống 200k. !!

Hà Nội -Sài Gòn ngày mai 2016-11-29 11:00 VJ175.  Giá hãng trừ 200k  Sốlượng 2.

Sài gòn-Pleku ngày 2016-11-30 17:35 VJ394.   Giá hãng trừ 200k  Sốlượng 2.

Sài Gòn Chu Lai 2017-01-20 14:15 VJ376 . Giá hãng trừ 200k . Số lượng 1.

Liên hệ : 0907.591.836