Tag: Campuchia cấm cưỡi voi

Campuchia cấm cưỡi voi ở Angkor Wat

Sau áp lực từ các tổ chức bảo vệ động vật, Công viên khảo cổ Angkor ở Siem Reap tuyên bố cấm cưỡi voi vào đầu năm 2020.